TPL driver primært med routing. TPL er registrert hos RIPE.

TPL består av Bent Øystein Bostad. Bostad har vært registrert hos RIPE siden August 2002.